Late Saalian and Eemian Interglacial at the Struga site (Garwolin Plain, central Poland)
 
More details
Hide details
1
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin, Poland
 
2
The Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Poland
 
 
Online publication date: 2018-12-24
 
 
Publication date: 2018-12-24
 
 
Acta Palaeobotanica 2018; 58(2): 219-229
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper reports pollen analyses of 47 samples from palaeolake sediments at WH-15 Struga near Puznówka on the Garwolin Plain in central Poland. The pollen succession covers Late Saalian (MIS-6) and fully developed Eemian (MIS-5e) successions. The Late Saalian section is well developed (more than 2 m thick) and contains sub-zones reflecting the alternating dominance of steppe-tundra and boreal forest communities. The analysed Eemian succession is an uncommon succession described as a variant with early appearance and culmination of Tilia. In these terms, the successions of WH-15 Struga resemble those of sites of the Eemian interglacial known from the vicinity of Warsaw: Błonie, Warszawa-Żoliborz and Warszawa-Wola. The WH-15 Struga site is one of several recently discovered fossil sites of Eemian lakes on the Garwolin Plain, constituting the southern fragment of the extensive Eemian lakeland in the Polish Lowland.
 
REFERENCES (37)
1.
BEAULIEU J.-L. de & REILLE M. 1992. The last climatic cycle at La Grande Pile (Vosages, France) a new pollen profile. Quat. Sci. Rev., 11: 431–438.
 
2.
BERGLUND B.E. & RALSKA-JASIEWICZOWA M. 1986. Pollen analysis: 455–484. In: Berglund B.E. (ed.), Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley & Sons, Chichester – New York – Brisbane – Toronto – Singapore.
 
3.
BIŃKA K. & NITYCHORUK J. 2001. Late Saalian climate changes in Europe in the light of pollen analysis and the problem of two-step deglaciation at the oxygen isotope stage 6/5e transition. Boreas, 30: 307–316.
 
4.
BRUJ M. & ROMAN M. 2007. Zasięg pojezierza z interglacjału eemskiego w Polsce a pozycja stratygraficzna lądolodów zlodowaceń środkowopolskich. Biul. Państw. Inst. Geol., 425: 27–34.
 
5.
CASPERS G. 1997. Die eem- und weichselzeitliche Hohlform von Groß Todtshorn (Kr. Harburg; Niedersachsen) – Geologische und palynologische Untersuchungen zu Vegetation und Klimaverlauf der letzten Kaltzeit. Schriftenreihe Deutsche Geologische Gesellschaf, 4: 7–59.
 
6.
CASPERS G., MERKT J., MÜLLER H. & FREUD H. 2002. The Eemian Interglaciation in Northwestern Germany. Quat. Res., 58: 49–52.
 
7.
DĄBROWSKA A., PIDEK I.A. & ŻARSKI M. 2017. Interglacjał eemski w profilu Struga (Równina Garwolińska): 10–11. In: Nalepka D. & Stachowicz-Rybka R. (eds), VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, Materiały konferencyjne, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, Kraków.
 
8.
GRANOSZEWSKI W. 2003. Late Pleistocene vegetation history and climatic changes at Horoszki Duże, E Poland: a palaeobotanical study. Acta Palaeobot.Suppl., 4: 1–95.
 
9.
GRANOSZEWSKI W., WINTER H., RYLOVA T.B. & SAVČENKO I.E. 2012. Przebieg i korelacja sukcesji pyłkowych późnego plejstocenu na terenie Polski i Białorusi. Przegl. Geol., 60(11): 605–614.
 
10.
HAHNE J., KEMLE S., MERKT J. & MEYER K.D. 1994. Eem-weichsel- und saalezeitliche Ablagerungen der Bohrung „Quakenbrück GE 2”. Geol. Jb. A, 134: 9–69.
 
11.
IVERSEN J. 1944. Viscum, Hedera helix and Ilex as climatic indicators. A contribution to the study of the Post-Glacial temperature climate. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 66: 463–483.
 
12.
JANCZYK-KOPIKOWA Z. 1974. The Eemian Interglacial sediments at Błonie near Warsaw. Bulletin of Polish Academy of Scieces, Earth Sciences, 22: 147–150.
 
13.
KOMÁREK J. & JANKOVSKÁ V. 2001. Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollen-analytical Research. J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin.
 
14.
KRUPIŃSKI M.K. & MORAWSKI W. 1993. Geological position and pollen analysis of Eemian interglacial sediments of Warsaw-Wawrzyszew. Acta Palaeobot., 33(1): 309–346.
 
15.
KUPRYJANOWICZ M. 2008. Vegetation and climate of the Eemian and Early Vistulian Lakeland in northern Podlasie. Acta Palaeobot., 48(1): 3–130.
 
16.
KUPRYJANOWICZ M., ŻARSKI M. & DRZYMULSKA D. 2003. Kontrowers – A new locality of the Eemian interglacial and the Early Vistulian at Żelechów Upland (eastern Poland). Acta Palaeobot., 43(1): 77–90.
 
17.
KUPRYJANOWICZ M., NALEPKA D., PIDEK I.A., WALANUS A., BALWIERZ Z., BIŃKA K., FIŁOC M., GRANOSZEWSKI W., KOŁACZEK P., MAJECKA A., MALKIEWICZ M., NITA M., NORYŚKIEWICZ B. & WINTER H. 2017. The east-west migration of trees during the Eemian Interglacial registered on isopollen maps of Poland. Quat. Int., 467: 178–191. doi: https://doi.org/10.1016/j.quai....
 
18.
MAMAKOWA K. 1989. Late Middle Polish Glaciation, Eemian and Early Vistulian vegetation at Imbramowice near Wrocław and the pollen stratigraphy of this part of the Pleistocene in Poland. Acta Palaeobot., 29(1): 11–176.
 
19.
MATUSZKIEWICZ W. 2000. The systematic position of thermophilous beechwoods (Cephalanthero-Fagenion) in Poland. Fragm. Flor. Geobot., 45(1–2): 393–412.
 
20.
MÜLLER H. 1974. Pollenanalytische Untersuchungen und Jahresschichtenzählungen an der holsteinzeitlichen Kieselgur von Munster-Brehloh. Geol. Jahrb., A21: 107–140.
 
21.
NALEPKA D. & WALANUS A. 2003. Data processing in pollen analysis. Acta Palaeobot., 43: 125–134.
 
22.
PIDEK I.A. 2016. Ekspertyza palinologiczna osadów organogenicznych z wiercenia wh-15, g-63 i g-267 ark. Garwolin, Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000. Centralne Archiwum Geologiczne, Warszawa.
 
23.
PIDEK I.A., SVITAVSKA-SVOBODOVA H., VAN DER KNAAP W.O. & MAGYARI E. 2013. Pollen percentage thresholds of Abies alba based on 13-year annual records of pollen deposition in modified Tauber traps: perspectives of application to fossil situations. Rev. Palaeobot. Palynol., 195: 26–36.
 
24.
RANIECKA-BOBROWSKA J. 1954. Analiza pyłkowa profilów czwartorzędowych Woli i Żoliborza w Warszawie. Biul. Inst. Geol., 69: 107–140.
 
25.
ROMAN M. 2016. Pojezierze eemskie: uwagi o genezie i zaniku jezior polodowcowych centralnej Polski. Acta Geogr. Lodz., 105: 11–25.
 
26.
SAVCHENKO I.E. & RYLOVA T.B. 2001. Biostratigrafičeskoe rasčleneniemuravinskih i nižnepoozerskih otloženij plejstocena na territorii Belarusi. Doklady NAN Belarusi, 45(2): 93–98.
 
27.
SEELOS K. & SIROCKO F. 2007. Abrupt cooling events at the very end of the Last Interglacial. Developments in Quaternary Science, 7: 207–222.
 
28.
ŚWIĘTA-MUSZNICKA J., LATAŁOWA M., SZMEJA E.J. & BADURA M. 2011. Salvinia natans in medieval wetland deposits in Gdańsk, northern Poland: evidence for the early medieval climate warming. J. Paleolimnol., 45(3): 369–383.
 
29.
TURNER C. 2000. The Eemian Interglacial in the North European Plain and adjacent areas. Geologie en Mijnbouw/Netherlands Journal of Geosciences, 79: 217–231.
 
30.
Turner C. 2002. Formal Status ang Vegetational Development of the Eermian Interglacial in Northwestern and Southern Europe. Quat. Res., 58: 41–44.
 
31.
ZAGWIJN W. 1996. An analysis of Eemian climate in western and cental Europe. Quat. Sc. Rev., 15: 451–469.
 
32.
ZARZYCKI K., TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J. & KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plant of Poland. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków.
 
33.
ŻARSKI M. 1989. Nowe stanowisko interglacjału emskiego w okolicach Dęblina. Kwart. Geol., 33(2): 269–274.
 
34.
ŻARSKI M. 2017. Szczegółowa Mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 ark. Garwolin. Manuskrypt. NAG Warszawa.
 
35.
ŻARSKI M., NITA M. & WINTER H. 2005. Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska południowo-wschodnia). Przegl. Geol., 53: 37–144.
 
36.
Żarski M., Pidek I.A., Hrynowiecka A., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Szal M., Stachowicz-Rybka R. 2017b. Nowe stanowiska interglacjału eemskiego na Równinie Garwolińskiej (E Polska) – doniesienie wstępne. In: D. Nalepka, R. Stachowicz-Rybka (eds). VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, Kraków, 6–9 czerwca 2017. Streszczenia referatów i posterów: 59–60.
 
37.
ŻARSKI M., HRYNOWIECKA A., PIDEK A., KUPRYJANOWICZ M., FIŁOC M., SZAL M. & STACHOWICZ-RYBKA R. 2017b. Geologiczne uwarunkowania pojezierza eemskiego na Równinie Garwolińskie. In: Materiały XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stratygrafia Plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej” 4–8 września 2017 r. Wawrzykowizna k/Bełchatowa. Str 84 Uniwesytet Łódzki. ISBN 978-83-9344417-4-7.
 
 
CITATIONS (4):
1.
Environmental and climate change during the Late Saalian–Eemian Interglacial at the Struga site (Central Poland): A diatom record against the background of palynostratigraphy
Zalat Abdelfattah, Aleksandra Bober, Irena Pidek, Marcin Żarski
Review of Palaeobotany and Palynology
 
2.
Environmental changes of the stadial/interstadial type during the Late Saalian (MIS-6) – Multi-proxy record at the Wola Starogrodzka site, central Poland
Mirosława Kupryjanowicz, Magdalena Fiłoc, Danuta Drzymulska, Anneli Poska, Magdalena Suchora, Marcin Żarski, Przemysław Mroczek
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
 
3.
Re‐investigation of the Bispingen palaeolake sediment succession (northern Germany) reveals that the Last Interglacial (Eemian) in northern‐central Europe lasted at least ~15 000 years
Stefan Lauterbach, Frank H. Neumann, Rik Tjallingii, Achim Brauer
Boreas
 
4.
Evolution of the Eemian Lake-Mire Ecosystem at the Wola Starogrodzka Site (Central Poland)
Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Mirosława Kupryjanowicz, Joanna Mirosław-Grabowska, Magdalena Suchora, Marcin Żarski
 
eISSN:2082-0259
ISSN:0001-6594
Journals System - logo
Scroll to top