Preliminary analysis of plant macrofossils from an Early Iron Age structure in Kærbøl, Denmark, with special emphasis on segetal and ruderal weeds
 
More details
Hide details
1
Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, Poland
 
2
Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg, Denmark
 
 
Online publication date: 2017-06-15
 
 
Publication date: 2017-06-15
 
 
Acta Palaeobotanica 2017; 57(1): 109-118
 
ABSTRACT
The paper presents results from an archaeobotanical analysis of samples from an Early Iron Age building in Kærbøl, Denmark, and brings to light an interesting correlation between crops and weeds which most probably characterised the majority of Early Iron Age societies in Denmark. It is suggested that the weed species were the primary plants stored for various reasons and that the crops only accompanied them. The authors discuss the plausibility of interpreting weed species as food plants during the Danish Iron Age, and the possible function of the sampled structure.
 
REFERENCES (49)
1.
ALSLEBEN A. 1995. Nutzpflanzen aus dem mittelalterlichen Wolin. Zwei ausgewählte Gruppen: Getreide und Lein. Offa, 52: 185-–195.
 
2.
ANDREASEN M.H. 2015. (in print) Bøgely rapporten. Moesgaard Musem.
 
3.
BEHRE K.E. 2008. Collected seeds and fruits from herbs as prehistoric food. Veget. Hist. Archaeobot., 17: 65–73.
 
4.
BOAS N.A. 1997. Settlements and fields covered by sand drift in the Bronze Age, Djursland, East Jutland: 16–28. In: Assendorp J.J. (ed.), Forschungen zur bronzezeitlichen Besiedlung in Nord- und Mitteleuropa. Espelkamp, Leidorf.
 
5.
BOGAARD A., JONES G., CHARLES M. & HODGSON J.G. 2001. On the archaeobotanical inference of crop sowing time using the FIBS method. J. Archaeo. Sci., 28: 1171–1183.
 
6.
BOGAARD A., JONES G. & CHARLES M. 2005. The impact of crop processing on the reconstruction of crop sowing time and cultivation intensity from archaeobotanical weed evidence. Veget. Hist. Archaeobot., 14: 505–509.
 
7.
CAPPERS R.T.J., BEKKER R.M. & JANS J.E.A. 2006. Digitale Zadenatlas van Nederland: Digital Seed Atlas of the Netherlands, Groningen Archaeological Studies.
 
8.
CHIEJ R. 1984. Encyclopaedia of medicinal plants. Macdonald encyclopedias. Little, Brown, New York.
 
9.
CHOPRA R.N., CHOPRA I.C. & NAYER S.L. 1956. Glossary of Indian medicinal plants. New Delhi: Council of Scientific and Industrial Research.
 
10.
DUKE J.A. & AYENSU E.S. 1984. Medicinal plants of China. Medicinal plants of the world. Reference Pubns.
 
11.
ELLENBERG H. & LEUSCHNER Ch. 2012. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 6. Auflage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
 
12.
FEVEILE C. & SØVSØ M. 2006. ASR 2147 Præstegårdstoften – bebyggelse fra ældre jernalder. ASR 2147 Kærbøl – gårde fra renæssancen. Bygherrerapport fra Den Antikvariske Samling. Ribe.
 
13.
GRABOWSKI R. 2014. Cereal husbandry and settlement. Expanding archaeobotanical perspectives on the Southern Scandinavian Iron Age. Archaeology and Environment, 28, Umeå.
 
14.
GRIEVE A. 1931. Modern herbal: the medicinal, culinary, cosmetic and economic properties, cultivation and folklore of herbs, grasses, fungi, shrubs, and trees with all their modern scientific uses. Courier Corporation.
 
15.
HARILD J.A., ROBINSON D.E. & HUDLEBUSCH J. 2007. New analyses of Grauballe Man’s gut contents: 155–187. In: Asingh P. & Lynnerup N. (eds), Grauballe Man. An Iron Age bog body revisited, Moesgaard Museum, Jutland Archaeological Society.
 
16.
HASTORF C.A. & POPPER V.S. 1989. Current paleo­ethnobotany. Analytical methods and cultural interpretations of archaeological plant remains. The University of Chicago Press.
 
17.
HELBÆK H. 1950. Botanical study of the stomach contents of the Tollund Man. Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie: 329–341.
 
18.
HELBÆK H. 1951. Ukrudtsfrø som næringsmiddel i førromersk Jernalder (Seeds of weeds as food in the fore- Roman Iron Age). KUML: 65–74.
 
19.
HELBÆK H. 1954. Prehistoric food plants and weeds in Denmark. Danmarks Geologiske Undersøgelse. II. Række, 80: 250–261.
 
20.
HELBÆK H. 1958. Grauballemandens sidste måltid (The last meal of Grauballe Man. An analysis of the food remains in the stomach). KUML: 83–116.
 
21.
HELBÆK H. 1960. Comment on Chenopodium album as a food plant in prehistory. Ver. Geobot. Inst. ETH Rubel, 31: 16–19.
 
22.
HENRIKSEN P.S. 1992. Jernalderens landbrug beskrevet ud fra arkæologiske frøfund. NNU rapport, 20, Copenhagen.
 
23.
HENRIKSEN P.S. 1994. Ældre jernalderens agerbrug: arkæobotaniske analyser af kornfundene fra Overbygård, Østerbølle, Fjand og Alrum. NNU rapport, 12, Copenhagen.
 
24.
HENRIKSEN P.S. & ROBINSON D. 1996. Early Iron Age agriculture: archaeobotanical evidence from an underground granary at Overbygård in northern Jutland, Denmark. Veget. Hist. Archaeobot., 5: 1–11.
 
25.
HILL M.O., MOUNTFORD J.O., ROY D.B. & BUNCE R.G.H. 1999. Ellenberg’s indicator values for British plants. ECOFACT Volume 2 Technical Annex. Huntingdon, Institute of Terrestrial ­Ecology.
 
26.
HILLMAN G. 1973. Crop husbandry and food production: modern basis for the interpretation of plant remains. Anatolian Studies 23, Aşvan 1968–1972: An Interim Report. British Institute at Ankara Stable: 241–244.
 
27.
HILLMAN G. 1981. Reconstructing crop husbandry practices from charred remains of crops: 123–162. In: Mercer R. (ed.), Farming practice in British prehistory. University Press, Edinburgh.
 
28.
HILLMAN G. 1984. Interpretation of archaeological plant remains: The application of ethnographic models from Turkey: 1–42. In: van Zeist W. & Casparie W.A. (eds), Plants and ancient man. Studies in palaeoethnobotany. A.A.Balkema, Rotterdam.
 
29.
HINGH DE A.E. 2000. Food production and food procurement in the Bronze Age and Early Iron Age (2000–500 BC). Archaeological Studies Leiden University 7.
 
30.
JACOMET S. et al. 2006. Identification of cereal remains from archaeological sites, 2nd edition, Archaeobotany Lab, IPAS, Basel University.
 
31.
JENSEN P.M. & ANDREASEN M.H. 2011. Det levede man af (Afsnit om agerbruget): 127–152. In: Nielsen M.H., Lundø M.B. & Therkelsen K.G. (eds), Fyn i Fortiden – Det levede liv 500 f. Kr – 150 e. Kr. Forlaget Odense Bys Museer.
 
32.
JONES G.E.M. 1984. Interpretation of archaeological plant remains: ethnographic models from Greece: 43–62. In: van Zeist W. & Casparie W.A. (ed.), Plants and ancient man. Studies in palaeoethnobotany. A.A.Balkema, Rotterdam.
 
33.
JONES G. 1992. Weed phytosociology and crop husbandry: identifying a contrast between ancient and modern practice. Rev. Palaeobot. Palyno., 73(1–4): 133–143.
 
34.
JONES G., BOGAARD A., CHARLES M. & HODGSON J.G. 2000. Distinguishing the effects of agricultural practices relating to fertility and disturbance: a functional ecological approach in archaeobotany. J. Archaeo. Sci., 27: 1073–1084.
 
35.
KARG S. 2012. Oil-rich seeds from prehistoric contexts in southern Scandinavia – reflections on archaeobotanical records of flax, hemp, gold of pleasure, and corn spurrey. Acta Palaeobot., 52(1): 17–24.
 
36.
LITYŃSKA-ZAJĄC M. 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu. IAE PAN, Kraków.
 
37.
ŁUCZAJ Ł. 2008. Dzikie rośliny jadalne używane w okresach niedoboru żywności we wschodniej części Karpat (powiaty Krosno, Sanok, Lesko, Nadwórna, Kosów i Kołomyja) według ankiety szkolnej z 1934 roku. Materiały z konferencji „Dzikie rośliny jadalne – zapomniany potencjał przyrody”, Przemysł – Bolestraszyce 13 września 2007 r.: 161–181.
 
38.
MOSSBERG B. & STENBERG L. 1994. Den store nordiske flora. GEC Gads Forlog, København.
 
39.
MOERMAN D. 1998. Native American ethnobotany. Timber Press, Portland.
 
40.
ROBINSON D.E. 1993. En samenbrændt klump af hørfrø i et førromersk kar fra Stoustrup ved Fredericia. NNU Report 5. The National Museum, Copenhagen.
 
41.
ROBINSON D. 1994. Crop plants in Danish prehistory (Dyrkede planter fra Danmarks forhistorie). Arkæologiske udgravninger i Danmark 1993: 20–39.
 
42.
ROBINSON D. 2000a. Charred plant remains in two pottery vessels from the Early Iron Age at Præstestein: 2–15. In: Siemen P. (ed.), Archaeological reports from Esbjerg Museum 3, Præstestein.
 
43.
ROBINSON D. 2000b. Det slesvigske agerbrug i neolitikum og bronzealder. Arkæobotaniske udsagn: 281–298. In: Ethelberg P., Jørgensen E., Meier D. & Robinson D.E. (eds), Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Haderslev.
 
44.
ROBINSON D. 2003. Neolithic and Bronze Age agriculture in southern Scandinavia – recent archaeobotanical evidence from Denmark. Enviro. Archaeo., 8: 145–165.
 
45.
ROBINSON D.E., MOLTSEN A. & HARILD J. 1995. Akæobotaniske undersøgelse af bronzealder gårdsanlæg og marksystemer ved Bjerre Enge, Hanstholm, Thy. NNU Rapport 15, Copenhagen.
 
46.
ROBINSON D.E., MIKKELSEN P.H. & MALMROS C. 2009. Agerbrug, driftsformer og planteressourcer i jernalder og vikingetid (500 f.Kr.-1100 e.Kr.); 117–142. In: Odgaard B. & Rømer J.R. (eds), Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus.
 
47.
SCHIFFER M.B. 1987. Formation processes of the archaeological record. University of New Mexico Press, Albuquerque.
 
48.
VIKLUND K. 1998. Cereals, weeds and crop processing in Iron Age Sweden. Archaeology and Environment, 14, Umeå.
 
49.
WEBLEY L. 2008. Iron Age household. Structure and practice in Western Denmark, 500 BC – AD 200. Jutland Archaeology Society, Højbjerg.
 
 
CITATIONS (3):
1.
Archaeobotanical Studies in Poland – Historical Overview, Achievements, and Future Perspectives
Monika Badura, Maria Lityńska-Zając, Mirosław Makohonienko, Beata Zagórska-Marek
Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 
2.
NEW DATA ON THE STRUCTURE AND ECONOMY OF UNENCLOSED SETTLEMENTS IN THE LATE STRIATED WARE CULTURE: THE SKUDENIAI SETTLEMENT SITE IN SOUTHEASTERN LITHUANIA
Rokas Vengalis, Gytis Piličiauskas, Karolis Minkevičius, Mantas Valančius, Miglė Stančikaitė, Giedrė Vaikutienė, Giedrė Piličiauskienė
Lietuvos archeologija
 
3.
Prehistoric Plant Exploitation and Domestication: An Inspiration for the Science of De Novo Domestication in Present Times
Kim Hebelstrup, Aristotelis Azariadis, Adam Cordes, Peter Henriksen, Henrik Brinch-Pedersen
Plants
 
eISSN:2082-0259
ISSN:0001-6594
Journals System - logo
Scroll to top